Beton wałowany

Beton wałowany

Technologia betonu wałowanego (ang. RCC - Roller Compacted Concrete) wykorzystywana jest w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz w krajach Zachodniej Europy. Ma zastosowanie do budowy dróg lokalnych, placów postojowych i parkingów.
Jedną z pierwszych dróg wykonanych w technologii betonu wałowanego jest droga lokalna w Miastku w województwie pomorskim.
Technologia ta łączy zalety nawierzchni dróg betonowych, takich jak: trwałość, odporność na koleinowanie, niskie koszty eksploatacyjne z szybkością układania i krótkim czasem oddania do użytkowania typowym dla nawierzchni asfaltowych.
Technologia polega na zgęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą walca drogowego. Stosowanie takiego sposobu zgęszczania mieszanki betonowej powoduje konieczność przygotowania mieszanki o małej zawartości wody zarobowej.
W typowych mieszankach betonowych, stosowanych w technologii betonu wałowanego, zawartości cementu mieści w granicach 240-360kg, a wskaźnik wodno-cementowy od 0,3 do 0,45.
Do wbudowania stosuje się mieszanki o konsystencji wilgotnej z optymalną zawartością wody. Zbyt mała zawartość wody powoduje, że mieszanka nie zostanie prawidłowo zagęszczona, a zbyt duża prowadzi nierówności poprzez nadmierne zagłębianie się walca w mieszance betonowej.
Technologia betonu wałowanego ze względu na swoje zalety, jak szybkość realizacji i niskie koszty budowy jest dobrym rozwiązaniem w budowie dróg lokalnych.