Województwo dolnośląskie

Betonowa obwodnica Świdnicy
Długość 13 076 m., szerokość 8 m.
Zakończenie prac 2011 r.


Autostrada A4
Odcinek Bielany Wrocławskie-Jędrzychowice
Długość 153 km
Realizacja 2004-2006 r.