Województwo Kujawsko-Pomorskie

Beton RCC na budowie wewnętrznego układu drogowego - Zakłady celulozowe MONDI Świecie
Powierzchnia 18.000 m2
Zakończenie prac 2016 r.