Województwo łódzkie

Droga ekspresowa S8 Mszczonów-Wolbórz
Długość 70 km.
Zakończenie prac 2012 r.
Droga Pajęczno-Dylów Rządowy
Długość 340 m., szer. 4,2 m.
Realizacja 2006 r.
Miejscowość Nowosolna
Długość 1300 m., szer. 4 m.
Realizacja 2003 r.
Droga Krajowa nr 8, odcinek: Polichno–Wolbórz
Długość 12000 m., szer. 10 m.
Realizacja 2002-2003 r.
Droga Skomlin–Zbek
Długość 750 m., szer. 4 m.
Realizacja 1999 r.