Argumenty


ArgumentyDlaczego Betonowe?
Wiele aspektów przemawia za tym właśnie wyborem rodzaju nawierzchni. Najważniejsze zalety nawierzchni betonowych to:

  • większa trwałość,
  • brak zjawiska koleinowania,
  • większe bezpieczeństwo,
  • niższy koszt eksploatacji,
  • dostępność krajowych surowców,
  • mozliwość recyklingu,
  • a nawet zapewnienie niższego poziomu hałasu.

Czytaj więcej


Nawierzchnie betonowe – uzasadnione rozwiązanie dla polskich dróg
2015-07-28 Od jesieni 2014 roku, w polskim Sejmie i środowisku drogowym, toczy się dyskusja dotycząca wyboru technologii w budowie planowanej sieci dróg ekspresowych. Po grudniowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury, gdzie przedstawiono uwarunkowania decyzji dotyczącej wyboru technologii betonowej dla 809 km nawierzchni dróg ekspresowych i autostrad, z inicjatywy PSWNA, w czerwcu odbyło się kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie. W trakcie posiedzenia PSWNA przedstawiło prezentację dotyczącą wyboru technologii budowy dróg, w której znalazły się informacje nieprawdziwe, tendencyjne, mogące wprowadzić Posłów i innych odbiorców w błąd. W tej sytuacji, Stowarzyszenie Producentów Cementu prowadzące od 20 lat działania informacyjne dotyczące dróg betonowych, postanowiło przygotować informację odnoszącą się do poszczególnych elementów prezentacji PSWNA. Zapraszamy do zapoznania się z analizą przygotowaną przez specjalistów Stowarzyszenia Producentów Cementu

Czytaj więcej


Analiza porównawcza Oceny Cyklu Życia nawierzchni betonowych i asfaltowych
Oddziaływanie środowiskowe infrastruktury jest czynnikiem bardzo istotnym w optymalnym doborze technologii np. nawierzchni drogowych. Na dzień dzisiejszy funkcjonuje szereg interpretacji, mniej lub bardziej merytorycznych, dotyczących oddziaływania na środowisko dróg wykonanych w technologii betonowej oraz asfaltowych. Mając na uwadze uporządkowanie dostępnej wiedzy oraz jej weryfikację merytoryczną, w maju 2015, Stowarzyszenie Producentów Cementu zleciło do Instytutu Techniki Budowlanej przygotowanie analizy porównawczej oraz weryfikacji dostępnych Ocen Cyklu Życia dla nawierzchni drogowych wykonanych w technologii betonowej oraz asfaltowej.

Czytaj więcej


Ocena cyklu życia wykonania i użytkowania nawierzchni drogowych
Jakie materiały i techniki wybiera się obecnie w budownictwie drogowym wynika z wymagań konstrukcyjnych i aspektów ekonomicznych. Ze względu na świadomość ekologiczną polityków i społeczeństwa na znaczeniu zyskały również względy ekologiczne. W celu oceny oddziaływania autostrad na środowisko przeprowadzono zgodnie z normą ISO 14040 ocenę cyklu życia (LCA) czterech różnych rodzajów nawierzchni (dwóch nawierzchni betonowych i dwóch asfaltowych). Dzięki analizie różnych scenariuszy budowy, eksploatacji i remontów w okresie użytkowania wynoszącym 30 lat obliczono liczbowy potencjał redukcji oddziaływania na środowisko. Ocena cyklu życia autostrad betonowych dowodzi, ze potencjalne oddziaływanie na środowisko zależy wyraźnie od wybranego rodzaju cementu. Analiza autostrad asfaltowych z kolei wykazała, że potencjalne oddziaływanie na środowisko można zmniejszyć przez udoskonalenie produkcji asfaltu. Ponadto, potencjalne oddziaływanie na środowisko można ograniczyć przez zredukowanie czynności transportowych. Analiza remontów różnych rodzajów nawierzchni wykazała, że uzasadnione jest inwestowanie w trwalszą nawierzchnię.

Czytaj więcej


Beton, a cykl życia drogi
Koniec XX wieku oraz początek XXI wieku są okresami gdzie bardzo mocno akcentowane są działania proekologiczne, gdzie bardzo ważna jest dbałość o środowisko naturalne oraz troska o to, co pozostawimy po sobie kolejnym pokoleniom. Wówczas też pojawia się pojęcie zrównoważonego rozwoju, którego ideę najlepiej wyraża zdanie raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (ang. the World Commission on Environment and Development) z 1987 r. – "Nasza Wspólna Przyszłość": "Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie" [1]. Idea ta ma przyświecać nowoczesnym państwom i firmom w tworzeniu polityki długoterminowej, której celem ma być wypracowywanie produktów o jak najmniejszym wpływie na środowisko bez utraty pozostałych cech użytkowych, estetycznych i jakościowych tych produktów.Czytaj więcej
Materiały Konferencyjne z Dni Betonu 2014, autor Łukasz Szabat