Drogi Betonowe

Od wielu lat zarówno w Polsce jak i na całym Świecie obserwuje się dynamiczny wzrost ruchu samochodowego. W przeciągu ostatniego dziesięciolecia na drogach międzynarodowych średni ruch dobowy wzrósł 2-krotnie. Szacuje się, że z 6.000 do 12.000 pojazdów na dobę. Są również takie odcinki dróg, na których natężenie ruchu znacznie przekracza poziom 20 tyś. pojazdów na dobę. To zjawisko potwierdzają generalne pomiary ruchu które są systematycznie prowadzone przez administrację drogową. Przy takim wzroście natężenia ruchu drogowego drogi w naszym kraju uległy zniszczeniu. Dość częstym zjawiskiem są koleiny które powstają w wyniku jazdy przeciążonych samochodów ciężarowych, szczególnie w okresie letnim. Asfalt po nagrzaniu przez słońce jest bardziej podatny na odkształcenia. Coraz bardziej odczuwalny jest brak dróg dwujezdniowych. Lekarstwem na coraz większe obciążenie polskich dróg mogą być nawierzchnie betonowe.

W budownictwie drogowym stosowane są trzy rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni: podatne – asfaltowe, półsztywne – warstwy podbudowy wykonane są z chudego betonu lub stabilizowane cementem i nawierzchnie sztywne, czyli betonowe. Najczęściej stosowane są dwa rozwiązania: nawierzchnie podatne i sztywne.

Podatne

Pólsztywne

Sztywne

Na świecie od 3 do 6% sieci drogowych posiada już nawierzchnie betonowe. Przekładając tą statystykę na nasz kraj to jest około 10.000 km dróg w Polsce powinno otrzymać takie nawierzchnie. W szczególności tyczy się to autostrad oraz dróg ekspresowych, których wysoka trwałość nawierzchni ma bardzo duże znaczenie. Zrozumienie problematyki budowy trwałych nawierzchni autostradowych widać wyraźnie u naszych sąsiadów na zachodzie i południu.

W Niemczech doskonale widać jak systematycznie zmienia się stosunek dróg o nawierzchni betonowej do asfaltowej.

Lata Asfalt Beton
70 70% 30%
80 60% 40%
Druga połowa 90 38% 62%

Podobnie wygląda sytuacja w Czechach, gdzie około 65% nowych autostrad posiada już nawierzchnie betonowe. Jako kolejne przykłady państw europejskich gdzie systematycznie wzrasta udział dróg betonowych można podać np.: Austrię i Wielką Brytanię (50%). W Belgii autostrady betonowe stanowią 40% natomiast drogi lokalne wybudowane w technologii betonowej to ok. 60%.

 

Udział autostrad i lokalnych dróg betonowych w sieci drogowej

Kraj Autostrady Drogi lokalne
Austria >50% dróg o nawierzchni betonowej
Belgia ok. 40% 60%
Niemcy ok. 60% 20%
Wielka Brytania >50% dróg o nawierzchni betonowej