Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni SztywnychNowy Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (czerwiec 2014)

W ostatnim czasie obserwuje się znaczny rozwój technologiczny w budowie i projektowaniu nawierzchni betonowych w Polsce. Realizowane są inwestycje zarówno dla dróg wyższych jaki i niższych klas.

GDDKiA wprowadziła zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. wraz z załącznikiem, w którym zawarto nową wersję katalogu. Katalog został zmodyfikowany z uwzględnieniem aktualnych technologii wykonywania nawierzchni betonowych, stosownie do nowych kategorii obciążenia ruchem. Zaprezentowane konstrukcje katalogowe dostosowano do zwiększonego obciążenia ruchem w Polsce oraz aktualnych przepisów prawnych w zakresie wymiarów i wymaganych nacisków na osie pojazdów. Dokonano także zmian w zakresie niższych kategorii ruchu, zweryfikowano oddziaływanie termiczne na płytę betonową oraz opracowano nowe schematy wzmocnienia słabego podłoża w nawiązaniu również do nowego „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”.

Szczegóły dotyczące nowego Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych znajdują się w prezentacji autorstwa prof. Antoniego Szydło. Aby zobaczyć prezentację kliknij tutaj.

Pełna wersja Katalogu znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.